Truy Kích - Game Bắn Súng www.24.ddd.com

Đồ họa sắc nét, cảm giác bắn tinh tế. Hệ thống vũ khí và chế độ chơi mới độc đáo www.24.ddd.com水沢真树作品全集